Košík: (prázdny)

Poučenie spotrebiteľa


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, ktoré nám doručíte na adresu: Viera Šinská, Kocurany 192, 972 02 Kocurany; info@vidieckysvet.sk.

 

Na tento účel môžete použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodným príkazom na Váš účet, avšak až po doručení zakúpeného tovaru na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ.


Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku neodborného zaobchádzania s ním; zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Vypracované v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Stále s vami

 vidieckysvet.sk

"Každý kúsok je originálny a razom môže premeniť váš dom, alebo byt na vysnívané vidiecke sídlo, plné vkusných doplnkov a oku lahodiacich dekorácií, či dokonca zmyselných vôní."